Voorwaarden voor gebruik

Lees deze voorwaarden nauwkeurig door voordat u deze site gebruikt. Door deze site te gebruiken, verklaart u deze voorwaarden voor gebruik te accepteren. Als u deze voorwaarden voor gebruik niet accepteert, wordt u verzocht geen gebruik te maken van de site.

BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT GEBRUIK VAN MATERIALEN Deze site is eigendom van en wordt beheerd door LOOK@T en Studio Babbelstan. Van Dinosaurus.nl of van enige andere website die eigendom is van, beheerd wordt door, gelicentieerd wordt door of bestuurd wordt door LOOK@T en Studio Babbelstan mag geen materiaal worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, ge-upload, gepost, verzonden of op enigerlei wijze gedistribueerd. U mag een kopie van het materiaal(kleurplaten, spelletjes, wallpapers, digitale kaartjes) downloaden op een enkele computer voor uw persoonlijke, niet-commerciŽle gebruik thuis, mits u al het copyright en overige eigendomsrechten intact laat.

Aanpassing van het materiaal of het gebruik van het materiaal voor enig ander doeleinde is een schending van copyright en van andere eigendomsrechten van LOOK@T en eigenaars van karakters die worden gebruikt op onze site. In het kader van de Overeenkomst is het gebruik van al dergelijk materiaal op enige andere website of in enige andere netwerkcomputeromgeving verboden. Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen zijn eigendom van LOOK@T en Studio Babbelstan.

In het geval dat u materiaal van de site download, wordt u door LOOK@T een licentie verstrekt voor de afbeelding(en) en gegevens die zijn bijgevoegd. LOOK@T draagt geen eigendomsrechten van de materialen aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de materialen worden vastgelegd, maar LOOK@T en Studio Babbelstan en al haar samenwerkende partijen behouden het volledige eigendomsrecht met betrekking tot het complete artwork, en alle intellectuele eigendomsrechten die deze bevat. Niets van deze website mag u herdistribueren, verkopen, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering, in onderdelen splitsen of anderszins reduceren tot een voor mensen waarneembare vorm.

Voor al uw commerciŽle mogelijkheden kunt u contact opnemen met:

Dinosaurus.nl
t.a.v. Peter Acu
Postbus 171
7570 AD OLDENZAAL
Nederland

Tel. 0541 - 22 80 00
Fax. 0541 - 22 80 09Copyrights © 2001-2011 Dinosaurus.nl   alle rechten voorbehouden